Kadın ve Moda

Kadın ve Eğitim Öğretim Hakkı

Kadın ve Eğitim Öğretim Hakkı

Modern toplumun en önemli unsurlarından biri olan kişiye yaşam becerisi kazandıran, onu hayata hazırlayan en önemli haklarından birisi eğitim hakkıdır. Eğitim ve öğretim yaratılıştan kişinin sahip olduğu, en temel uğraş alanlarından birisidir.

Eğitim insanın kabiliyetlerini öne çıkararak, onu yönlendirerek, geleceğe hazırlayıp, hayatı boyunca gerekli bilgiyi nasıl elde edeceğini öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Eğitim insanı irfan sahibi yapmaktadır. Öğretim ise bilgiyi bulmaya, ona ulaşmaya, yeri geldiği zaman onu kullanmasını sağlamaktadır. Kişinin kültürünü geliştirmektedir.

Sosyal devlet anlayışı topluma eğitim hizmetlerinin fırsat eşitliği ile verilmesi sonucu gelişmiştir. Toplumun bütünleşmesini sağlamak, bilime dayalı düşünceyi geliştirmek, bilinçli, yaratıcı, insan haklarına saygılı, laik ve demokratik bir toplum yaratmak devletin başta gelen ödevidir. Devlet sağlam temeller üstüne kuruludur.

Otoriter rejimler iyi, uysal ve sorgulamayan vatandaş yetiştirme içerisindedirler. Totaliter rejimler ise halkın rejime olan bağlılığını sağlamak için tamamen ideolojik hedefler için ütopik değerlere önem vererek eğitim faaliyetlerini bu yönde yürütmektedirler. Bu iki rejimde yürütülen eğitim faaliyetleri zamanla toplumların çözülmesine yol açmıştır.

Kadın ve Eğitim Öğretim Hakkı

Toplumun eğitim seviyesi  ve kültürel  birikimi,  dünya üzerindeki statü ve rolünü belirler. Toplumu oluşturan ailedir. Eğitimin en önemli temel  taşını ise aile oluşturur.  Aile de başlayan eğitim daha sonraki alanlarda eğitimi çok büyük bir şekilde etkiler. Ailede  çocuk eğitiminde ilk ve en önemli unsur şüphesiz annedir.

Annenin çocuk üzerinde bıraktığı etki, verdiği eğitim ve terbiye anlayışı çocuğun tüm hayatına yön verir. Kadınların eğitim ve öğretim haklarından yararlandırılması sağlıklı ve sağlam bir neslin temelidir.

Günümüzde eğitim alanında fırsat eşitliği yakalansa da istenilen seviyeye ulaşılamamaktadır. Kırsal kesimlerde veya bazı bölgelerde kız çocukların eğitim alması gereksiz görülmektedir. Bunun başlıca nedeni ailelerin önyargılarını kıramamaktan kaynaklanmaktadır. 

Kadınların Okula gitmeme nedenleri;

– Okul masraflarının yüksek olması.

– Küçük kardeşe bakmak zorunda olmak.

– Ev işlerinde ailesine yardım etmek.

– Ailenin izin vermemesi.

– Ekonomik katkı sağlamak zorunda olmak.

Düşük eğitim düzeyi, kadının toplumsal statüsünün de düşük olmasına, erken yaşta yapılan evliliklere ve dolayısıyla yüksek doğurganlık oranlarına yol açmaktadır. 

Görüldüğü üzere kadınların okula gitmeme nedenleri ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Kadınların en azından zorunlu eğitimi almaları için aileler ikna edilmeli ve müeyyide yoluna gidilmelidir.  

Türkiye’de eğitim alanındaki istatistik veriler; 

Türkiye’de eğitim-öğretim alanında Aralık 2010 yılında yapılan istatistik rapora göre okuma yazma bilmeyen 4 milyon 672 bin 257 kişinin 3 milyon 757 bin 203’ü kadınlar oluşturmaktadır. Bunların 2,5 milyonunu 50 ve üzeri yaş grubundakiler, 220 binide  6-24 yaş grubundaki kadınlardır. Okuma yazma bilen fakat bir okuldan mezun olmayan kadınların sayısı  6 milyon 933 bin 483. Erkeklerin sayısı ise 6 milyon 583 bin 731’tir

OKUMA-YAZMA BİLMEYEN

TOPLAM KADIN ERKEK
4 milyon 672 bin 257 3 milyon 757 bin 203’ü 915 bin 54

 Türkiye’de okuma-yazma bilmeme oranı kentsel nüfustan kırsal nüfusa, Batı bölgelerinden Doğu bölgelerine gidildikçe artış sergilemekte, kadınlar üzerinde negatif yönde artış sergilemektedir.

Son yıllarda Türkiye’de eğitim-öğretim alanında toplumsal cinsiyet uçurumu azalma göstermektedir. (TÜİK) 2009 verilerine göre İlkokul mezunu kadınların sayısı erkeklerden fazladır. İlkokul mezunu 18 milyon 523 bin 823 kişinin 9 milyon 586 bin 552’si kadın. Erkek ilkokul mezunlarının sayısı ise 8 milyon 937 bin 271’dir.

İLKOKUL MEZUNU

TOPLAM KADIN ERKEK
18 milyon 523 bin 823 9 milyon 586 8 milyon 937 bin 271

 Ortaokul mezunu 1 milyon 9 bin 764 kadın bulunurken, 1 milyon 786 bin 153 erkek bulunmaktadır..

ORTAOKUL MEZUNU

TOPLAM KADIN ERKEK
2 milyon 795 bin 917 1 milyon 9 bin 764 1 milyon 786 bin 153

 Lise ve dengi okullardan mezun sayısı ise 4 milyon 376 bin 541 kadın, 6 milyon 2 bin 688’i erkektir. 

LİSE VE DENGİ OKULLAR MEZUNU

TOPLAM KADIN ERKEK
2 milyon 795 bin 917 1 milyon 9 bin 764 1 milyon 786 bin 153

Yüksekokul veya fakülte mezunu sayısı 4 milyon 320 bin 813 kişidir. Bunun 1 milyon 786 bin 379’unu kadınlar, 2 milyon 534 bin 434’ünü erkekler oluşturmaktadır. 

YÜKSEKOKUL VE FAKÜLTE MEZUNU

TOPLAM KADIN ERKEK
4 milyon 320 bin 813 1 milyon 786 bin 379 2 milyon 534 bin 434

Yüksek lisans mezunları arasında 112 bin 983 kadın, 166 bin 285 de erkek bulunmaktadır. Doktora mezunlarının 34 bin 201’ini kadınlar, 61 bin 301’ini de erkekler oluşturmaktadır.

 Net okullaşma oranı erkeklerde % 98,47, kızlarda %97,84 olarak gerçekleşmiştir. İlköğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı en düşük iller;  Bitlis, Van ve Hakkari olurken, en yüksek okullaşma oranı Ankara, İzmir ve Mersin olarak belirlendi.

 

2009-2010 yılı itibariyle 3 milyon 529 bin 334 üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Bunun 1 milyon 566 bin 701’i yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedir. % 46,8 ise kız öğrencidir.

Kaynak: www.mavimenekse.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tüm Hakları Saklıdır.