1982 Anayasa’sında Kadın Hakları

0
1982 Anayasanın 67, 68 ve 70’inci maddelerinde yerel ve maddelerinde yerel ve milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme”, “siyasi parti kurma”, “usulüne göre partilere girme ve...

Kadınların Siyasal Hakları

0
Her bireyin ülkesinin yönetiminde, doğrudan veya seçilmiş temsilciler aracılığıyla rol almak ve ülkesinde kamu hizmeti yüklenmek hakkı vardır.(BM Kadınların Siyasal Hakları Sözleşmesi)  Bir ülkenin demokratik...

Kadının İstihdam Alanındaki Sorunlarına Çözüm Önerileri

0
İstihdam politikaları oluştururken kadınların çalışma hakkı, toplumsal sorumlulukları göz önünde bulundurulmalıdır. Kadınların örgütlenme hakkının kullanılması sağlanmalı ve desteklenmelidir. Kayıt dışı sektörlerde, güvencesiz, korunmasız ve düşük ücretle...

Kadınların İstihdam Alanındaki Kısaca Sorunları

0
Cinsiyet ayrımcılığı Toplum tarafından belli iş ve mesleklerin kadınlara uygun görülmemesi Eş değerde iş için cinsiyeti nedeniyle düşük ücretle çalıştırılmak istenmesi Ekonomik krizlerde önce kadınların işten çıkarılması Kayıt...

Kadınlar İle İlgili Diğer Yasal Düzenlemeler

0
Personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin “Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi” konulu 2004/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi 22 Ocak 2004 tarihinde 25347 sayılı...

Doğum izinlerine ilişkin düzenlemeler

0
Doğum izinlerine ilişkin düzenlemeler Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alınması gereken konulardan biri de doğum izinlerine ilişkindir. Bu çerçevede; doğum izinleri konusunda farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına...

Memurları Kanununda Kadın Hakları

0
Memurları Kanunu Personel teminine ilişkin eşitlik ilkesine uygun hareket edilmesi ve personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin Kanun 22 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girdi....

Kadınların Ekonomik Hakları

0
BM İnsan hakları Komisyonunca 1948 yılında kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesine göre; Madde 23 Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına...

Türk Medeni Kanunu’nda Kadın

0
Türk Medeni Kanunu’nda; 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni Kanunu’nda kadın-erkek eşitliğini gözeten, cinsiyet ayrımcılığına son veren, kadınları aile ve toplum...

Kadının Statüsünün Yükseltilmesi İçin Yapılan Kanunlar

0
Kadının Statüsünün Yükseltilmesi İçin Yapılan Kanunlar Anayasa’da; 2001 yılında Anayasa’nın 41 nci maddeleri, 2004 yılında 10 ncu ve 90 ncı maddeleri, 2010 yılında yine 10...

Kadın ve Eğitim Öğretim Hakkı

0
Modern toplumun en önemli unsurlarından biri olan kişiye yaşam becerisi kazandıran, onu hayata hazırlayan en önemli haklarından birisi eğitim hakkıdır. Eğitim ve öğretim yaratılıştan...

Kadının Statüsü ve Hukuki Gelişimi

0
Kelime anlamıyla statü toplumda bireyin hak ve görevleriyle birlikte sahip olduğu konumdur. Herhangi bir yeteneğe bağlı olmaksızın doğuştan edinebildiği gibi, bireysel çaba ve nitelikler...

Kırlangıç ve Çocuk

0
Geçen yaz balkonda otururken yolda bir kırlangıç yavrusunun çırpındığını gördüm. Başına bir şey gelmesin diye alıp eve getirdim. Galiba yavru kuşun ilk uçma denemesiydi....

Kadına Verilen Önem

0
Bir kadın olarak gelecekten umutlumu sunuz? Ankete katılan kadınlardan neredeyse yarısı gelecekten umutlu değil. Yaşanan ekonomik krizler, ekonomik istikrarsızlıklar, işsizlik ve sosyal dejenerasyon kadınların geleceğe...

Kadın Gözüyle Siyaset

0
Siyasete ilgi duyuyor musunuz?  Ankete katılan kadınların görüşleri yarı yarıya. Aslında siyasete ilgi duyuyorlar. Meclisteki kadın milletvekillerinin sayısının düşük olmasının sizce nedenleri nelerdir? Ankete katılan kadınların çoğunluğu...

Kadınların Çalışma Hayatında Karşılaştığı Sorunlar

0
Kadınların çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar aşağıdaki gibidir. Ankete katılan kadınlardan 18 tanesi Erkeklere Göre Farklı Muamele en önemli sorun olduğunu belirtti. Ankete katılan kadınlardan 18 tanesi...

Kadınların Çalışma Hayatından Beklentileri

0
Ankete katılan kadınlardan 25 tanesi  İşin Garantili Olmasının en önemli sorun olduğunu belirtti. Gelişmekte olan ülkemizde genç ve işsiz nüfusun fazla olması büyük sorun...

Kadına Gözüyle Türkiye’nin Sorunları

0
Ankete katılan 95 kadından 25’i ülkemizin en önemli sorununun işsizlikolduğunu belirtti. Resmi ve gayri resmi rakamlarda bu tezi doğruluyor. Önemli oranda genç nüfusa sahip...
507BeğenenlerBeğen
9,532TakipçilerTakip Et
3,955TakipçilerTakip Et
152TakipçilerTakip Et

Recent Posts