Kadın ve Moda

Sanat Eseri Nasıl Yorumlanır?

11.03.2019
Sanat Eseri Nasıl Yorumlanır?

Sanat eseri nasıl yorumlanır sorusu o sanat eserinin tarzını, üretildiği dönemi, sanatçısının yaşama bakışını içerir. Yani eser yorumlanırken, bu unsurların göz önüne alınması gerekmektedir. Her eser, üretildiği dönemin sanat anlayışından ve sanatçısının düşüncelerinden izler taşır. Sanat dönemlerini bilmek, sanatçıları tanımak, eserlerin yorumlanmasında kolaylık sağlar.

Sanat Eseri Nasıl Yorumlanır?

 Sanat Dönemlerinin Özellikleri

 Bir sanat eseri, hangi dönemde sunulmuş ise, o dönemin özelliklerini yansıtır. Günümüze gelinceye dek birçok sanatsal dönem yaşanmıştır. Çağımızda postmodern olarak nitelendirilen sanat dönemini yaşıyoruz. Ancak bu döneme gelinmeden önce başka sanat dönemleri de yaşanmıştı. Bu anlayışlar,

 -Klasisizm dönemi

 -Barok dönem

 -Empresyonizm dönemi

 -Sürrealist dönem

 -Modern sanat dönemi gibi dönemleri içermektedir.

Sanat Eseri Nasıl Yorumlanır?

 Klasik bir sanat eserini yorumlayabilmek için klasik dönemin özelliklerini bilmek lazımdır. Klasik sanatçılar, gerçekliği birebir yansıtmayı hedeflemiştir. Örneğin, bir resim sanatı söz konusu olduğunda, bunda doğada görülen gerçeklik önem taşır. Bu sanat akımının tablolarında genellikle insan portreleri kullanılmaktadır. İnsan portrelerinde mükemmel ölçülerin kullanılması esastır. Leonardo Da Vinci klasisizm akımının önemli bir temsilcisidir.

 Mona Lisa tablosundaki kusursuz ölçülerin sebebi, sanatçının bağlı olduğu sanat akımıdır. Bir eseri doğru yorumlayabilmek için sanatçısının bağlı bulunduğu sanat akımı ve dönem önem taşımaktadır. Esere bakıldığında, hangi dönemi içerdiği bilinirse, eserin yansıtmaya çalıştığı duygu daha kolay anlaşılabilir.

Sanat Eseri Nasıl Yorumlanır?

 Sanatçının Özellikleri

 Sanat eserleri, sanatçısının yaşamından, duygu ve düşüncelerinden izler taşır. Her sanatçı, hepimiz gibi yaşamında onu derinden etkileyen olaylar yaşamıştır. Ve bu olayları eserlerine yansıtır. Örneğin bir şiir sanatı söz konusu olduğunda şairler bazı temalara, motiflere özellikle önem verebilir. Ya da resim sanatında sanatçı, tablolarından özellikle bazı renkleri, figürleri vurgulayabilir. Bunlar o sanatçının kendi dünyasının izleridir.

  Mesela, edebiyatımızın önemli temsilcilerinden olan Ahmet Haşim, eserlerinde akşam temasını kullanır. Şiirlerine hakim renk, akşamın kızıllığı ve sarı tonlarıdır. Bunu doğru yorumlamak için sanatçının çocukluk dönemini bilmek gerekir. Ahmet Haşim, çocukluğunu Bağdat’ta geçirmiştir. Çöl ikliminin hakim olduğu Bağdat’ta insanlar, serinliğin çöktüğü akşam vakitlerini çok severlerdi.

Sanat Eseri Nasıl Yorumlanır?

Ahmet Haşim ise, çocuk yaşta kaybettiği annesi ile akşam vakitleri göl kenarında gezinti yapardı. Bu duygu, sanatçının yaşamındaki bütün şiirleri etkilemiştir. Şiirlerinde kullandığı çöl, göl teması, sarı ve kırmızı renk tonları, onun çocukluğunu yansıtmaktadır. Bu sanatçının eserlerini doğru anlamak ve yorumlamak, onun yaşamının bu detaylarını bilmeyi gerektirmektedir.

 Renklerin Anlamları

 Sanat eserleri yorumlanırken, renkler oldukça büyük önem taşır. Çünkü aslında her rengin bir anlamı vardır. Örneğin, kırmızı hırsı, öfkeyi ve tutkulu aşkları ifade eden bir renktir. Buna karşılık mavi tüm dünyada barışı temsil eder. Bununla beraber, huzurun ve içsel dinginliğin rengi olarak tanımlanır. Renkler yalnızca resim sanatına özgü değildir. Edebiyatta da kullanılabilir. Bunların anlamlarını bilmek, eserleri doğru yorumlamak için önemli bir detaydır.

Sanat Eseri Nasıl Yorumlanır?

 Modern Sanat Eserlerinin Yorumlanması

 Bazı sanat eserleri, sanatçısı ve döneminden izleri keskin bir şekilde yansıtır. Ancak bazı sanat eserleri, keskin bir anlama sahip değildir. Bu eserlerin yorumlanması, onu izleyen kişinin duygu ve düşüncelerine bağlıdır. Bu durum, modern sanat olarak adlandırılan dönemde sıklıkla karşılaşılmaktadır.

 Bu tür eserlerde sanatçı, eseri herkesin kendi anlamını katabileceği biçimde kurgular. Örneğin, resim sanatında anlamsız gelen şekiller, rastgele dağıtılmış gibi kullanılan renkler tesadüf değildir. Bu eserlerde sanatçının hedefi, esere herkesin kendi duygusunu yüklemesidir. Buradan hareketle bu tabloyu yorumlayacak olan kimseler, kendi görmek istediklerini o tabloda görürler. Yani bir kişi o tablodan aşk duygusunu hissederken diğeri özlem duygusunu alabilir. Modern eserlerin amacı budur.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tüm Hakları Saklıdır.