Kategori: İnsan Hakları

Çikolatanın Nasıl Üretildiğini Biliyor musunuz? 2015 Aralık ayında işçi hakları...
26.04.2019
1.314
Çocuk İstismarı Nedir? Önlemek için Neler Yapılmalıdır?  Çocuk istismarı, geçmişten...
26.04.2019
1.152
   Dünya’nın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlar bazı...
13.04.2019
1.269
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler temel hak ve...
26.02.2019
164
Temizlikçi Kadına Sigorta Nasıl Yapılır, konusunda ana kriter ev hizmetlerinde...
02.02.2019
167
Fransa‘nın yaşamış olduğu terör olaylarının ardından, bazı yeni kararlar alındı....
02.12.2015
618
Siyasal partilerin kadınlara yaklaşımı Kadınların siyasi konularda yeterli bilgi ve...
01.06.2013
1.905
Kadınlar siyasal katılmaya ve oy kullanmaya erkeklerden daha az eğilim...
01.06.2013
1.492
1982 Anayasanın 67, 68 ve 70’inci maddelerinde yerel ve maddelerinde yerel...
31.05.2013
1.637
Her bireyin ülkesinin yönetiminde, doğrudan veya seçilmiş temsilciler aracılığıyla rol...
31.05.2013
1.563
İstihdam politikaları oluştururken kadınların çalışma hakkı, toplumsal sorumlulukları göz önünde...
30.05.2013
1.527
Cinsiyet ayrımcılığı Toplum tarafından belli iş ve mesleklerin kadınlara uygun...
30.05.2013
1.575
Personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin “Personel Temininde Eşitlik İlkesine...
29.05.2013
1.676
Doğum izinlerine ilişkin düzenlemeler Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alınması...
28.05.2013
1.634
Memurları Kanunu Personel teminine ilişkin eşitlik ilkesine uygun hareket edilmesi...
28.05.2013
1.371
BM İnsan hakları Komisyonunca 1948 yılında kabul edilen Evrensel İnsan...
27.05.2013
1.448
Yeni Düzenleme İle: “Kadın, kız ayrımı” biçimindeki tanım madde metninden...
27.05.2013
1.352
Türk Medeni Kanunu’nda; 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Yeni...
26.05.2013
1.621