Kategori: İnsan Hakları


Çikolatanın Nasıl Üretildiğini Biliyor musunuz? 2015 Aralık ayında işçi hakları...
26.04.2019
924
Çocuk İstismarı Nedir? Önlemek için Neler Yapılmalıdır?  Çocuk istismarı, geçmişten...
26.04.2019
702
   Dünya’nın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlar bazı...
13.04.2019
960
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler temel hak ve...
26.02.2019
22
Temizlikçi Kadına Sigorta Nasıl Yapılır, konusunda ana kriter ev hizmetlerinde...
02.02.2019
19
Fransa‘nın yaşamış olduğu terör olaylarının ardından, bazı yeni kararlar alındı....
02.12.2015
397
Siyasal partilerin kadınlara yaklaşımı Kadınların siyasi konularda yeterli bilgi ve...
01.06.2013
1.434
Kadınlar siyasal katılmaya ve oy kullanmaya erkeklerden daha az eğilim...
01.06.2013
972
1982 Anayasanın 67, 68 ve 70’inci maddelerinde yerel ve maddelerinde yerel...
31.05.2013
1.147
Her bireyin ülkesinin yönetiminde, doğrudan veya seçilmiş temsilciler aracılığıyla rol...
31.05.2013
1.120
İstihdam politikaları oluştururken kadınların çalışma hakkı, toplumsal sorumlulukları göz önünde...
30.05.2013
1.061
Cinsiyet ayrımcılığı Toplum tarafından belli iş ve mesleklerin kadınlara uygun...
30.05.2013
1.138
Personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin “Personel Temininde Eşitlik İlkesine...
29.05.2013
1.288
Doğum izinlerine ilişkin düzenlemeler Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alınması...
28.05.2013
1.108
Memurları Kanunu Personel teminine ilişkin eşitlik ilkesine uygun hareket edilmesi...
28.05.2013
942
BM İnsan hakları Komisyonunca 1948 yılında kabul edilen Evrensel İnsan...
27.05.2013
911
Yeni Düzenleme İle: “Kadın, kız ayrımı” biçimindeki tanım madde metninden...
27.05.2013
944
Türk Medeni Kanunu’nda; 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Yeni...
26.05.2013
1.166