Kadın ve Moda

Kadına Gözüyle Türkiye’nin Sorunları

Kadına Gözüyle Türkiye’nin Sorunları

Ankete katılan 95 kadından 25’i ülkemizin en önemli sorununun işsizlikolduğunu belirtti. Resmi ve gayri resmi rakamlarda bu tezi doğruluyor. Önemli oranda genç nüfusa sahip ülkemizde her 5 gençten bir tanesi işsiz.
TUİK’in İşsiz sayısını 3 milyon 299 bin olarak açıklamasına karşın gerçek rakamlar bunun 5 bin 241 bin olduğunu gösteriyor.(ANKA’nın raporu) 

TUİK açıkladığı  işsizlik rakamlarına iş arayıp, çalışmaya hazır olanlar ile mevsimlik çalıştığı için işsiz durumda bulunanları dahil etmiyor. Gerçekte işsizlik oranı % 19,2 civarında.

TUİK resmi olarak kadınların işsizlik oranlarını % 30 olarak gösteriyor. Gerçekte bu durum daha vahim düzeyde. Türkiye genelinde çalışabilir yaştaki kadınların sadece % 28 işgücü piyasasında görülüyor.  AB ortalaması bazında kadınların işgücüne katılım oranı % 60 olarak görülüyor. Tarım sektörü haricinde neredeyse 5 milyon kadın işsiz.

Kadına Gözüyle Türkiye’nin Sorunları

İşsizliği tetikleyen unsurlara bakıldığında:

–       Yapılan özelleştirmeler

–       Yeni iş alanlarının yaratılmaması

–       İthalata dayalı büyüme (küçük ve orta ölçekli işletmeleri son derece olumsuz etkilemiştir.)

–       Sanayi üretiminin yetersiz olması

–       Tarım alanlarının inşaata açılması

–       Tarım alanlarındaki daralma (ekimi yapılan bir çok ürüne kota uygulanması)

Ankete katılan kadınlardan 21 tanesi terörün en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Terörün ekonomik maliyetinin yanı sıra, insani ve toplumsal maliyeti de son derece yüksektir. Bireysel ve toplumsal travmalara yol açmaktadır. Terör uzlaşma ve hoşgörü kültürünün sosyal zeminini zayıflatarak ortak yaşam alanlarını ve ortak  gelecek kurgularını imkansız hale getirmeyi amaçlamaktadır. Terörün maliyeti 350 milyar dolar gibi büyük bir rakamdır.

Terörün bitmemesinin bir nedeni de kaçakçılıkla beslenmesidir. Resmi rakamlara dayanan tahminlere göre kaçak gıda ve tarım ürünleri girişi, 10 milyar dolar gibi resmi ithalat rakamlarına ulaşmaktadır. (Türk Ziraatçılar Odası Derneği 2011) Bu kaçakçılıktan dolayı ülkemizin vergi kaybı yıllık 2,5 milyar Dolardır.

“Kaçakçılık olayının bu kadar artış göstermesinin nedeni sınır kapılarının sıkı denetlenmemesi, vergiler nedeniyle iç piyasada fiyatların aşırı derecede yükseltilmesidir.” 

Ankete katılan kadınlardan 12 tanesi eğitimin en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Ülkemizde eğitim kalitesi oldukça düşüktür ve her öğrenciye aynı kalitede eğitim verilmemektedir. Eğitim sistemimizde ikilik yaşanmaktadır. Bir tarafta devlet okulları, diğer tarafta özel okullar öğrencilere eşit imkanlar sunmamaktadır.

Okullarda verilen müfredat tamamen içi boşaltılmış, düşünmeye yöneltmekten çok ezbere dayanan bir sistemdir. Çıkartılması düşünülen 4+4+4 sistemde öğrencileri örgün eğitimden uzaklaştırarak, özellikle kız öğrencileri evde oturmaya yöneltmektedir.

Ankete katılan kadınlardan 12 tanesi ekonomik sıkıntının en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Ülkemizde sıkça yaşanan ekonomik krizler, sürekli konulan ağır vergiler, dünyanın en pahalı enerjisinin kullanılması, iş olanaklarının azlığı insanları ekonomik olarak etkilemektedir.

Ankete katılan kadınlardan 11 tanesi adaletsiz gelir dağılımının en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip ülkemizin kişi başına düşen milli gelirinin 57. sırada olması son derece vahim bir olaydır. Bu da  yıllık gayri safi milli hasılanın sadece bir kesime gittiğini göstermektedir.

Burada en çok etkilenen ücretli olarak çalışan sınıf. Zaten en çok vergide ücretli kesimin sırtından alınmaktadır. Ülkemiz asgari ücrette dünyada 13. sırada yer almaktadır. Satın alma gücünde de 19. sırada bulunmaktadır.

Ankete katılan kadınlardan dokuz tanesi adalet sistemin bozulmasını en önemli sorun olarak belirtti. Ülkemizde birçok iktidarın gereksiz yere af çıkarması bir çok suçlunun dışarı çıkmasına ve toplumun huzurunu kaçırmasına neden oldu. AB uyarınca düzenlenen yasalar nedeniyle suçlular yeterince cezalandırılmıyor.

Bu da toplumsal infiale yol  açıyor. İnsanları dolandıran, duygularını sömüren ve sebepsiz zenginleşen birçok kişi adalet önünde aklanıyor. Toplumun adalet sistemine güveni kalmıyor.

Ankete katılan kadınlardan sadece 4 tanesi dış politikanın en öneli sorun olduğunu belirtti. Dış politika kadınların ilgisini yeterince çekmiyor.

Kaynak: www.mavimenekse.com

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tüm Hakları Saklıdır.