Tolstoy Sanatı Nasıl Yorumlar?

08.03.2019
204
A+
A-
Tolstoy Sanatı Nasıl Yorumlar?

Tolstoy sanatı nasıl yorumlar sorusunun cevabı için yazarın kitaplarına göz atmakta fayda vardır. Hem romanlarında ve öykülerinde hem de deneme ve düşünce kitaplarında sanata dair reel yorumlarını görmek mümkündür.

  En meşhur sözlerinden biri sanatçının görevini tanımlarken sanata olan bakış açısına da açıklık getirmektedir: ”Bir sanatçının vazifesi mevcut bir tehlikeyi sezen topluma ölüm reçetesi sunmak değil çıkış yollarını göstermektir.” Yazarın bu ünlü sözü sanat ile sanatçı arasındaki bir köprü de kurmaktadır.

Tolstoy Sanatı Nasıl Yorumlar?

  Tolstoy’un Sanatçı İdealizmi

  Tolstoy’un sanat anlayışına dair vecizeleri İtiraflarım ve Sanat Nedir kitaplarında yer alıyor. Ünlü Rus yazara göre sanat, insanları iyiye, doğru olana yönlendiren bir seslenme biçimidir. Her sanatçı toplumu belli başlı konularda organize eden, kanaat önderi olmak zorundadır. Sanatın toplum için olduğunu düşünen Tolstoy, sanat sanat içindir anlayışına da karşı çıkıyor.

 Halkın bilgisiz olduğu konularda yazarın bir numaralı misyonu geniş halk kitlelerini eğitmek olmalıdır. Bu nedenle birçok romanında idealize tipler mevcuttur. Bu tipler, toplum tarafından dışlanmış olsa bile toplumu içinde bulunduğu ortamdan kurtarmaya çalışır. Bu nedenle öğretmen, müfettiş gibi etkin mesleklere sahip karakterleri kullanarak ideal bir ortam ve bakış açısı oluşturur.

Sanatçı idealizminde Tolstoy için her yazar, bir kurtarıcı ve uyarıcı olarak eserlerini kaleme almalıdır. Kişisel tutkulardan ve hırslardan uzak kalması gereken sanatçı, sadece toplum için çalıştığı takdirde bu unvana layıktır.

 Tolstoy’un Sanatında Çilecilik İzleri

  Tolstoy’un dini kişiliği sanat eserlerinde çilecilik olarak kendini gösterir. Ona göre insan ancak acı çekerek kendini tamamlar. Bu nedenle eserlerindeki karakterlerin tamamına yakını çeşitli çile deneyimleri yaşar. Çilecilik, onun karakterlerinde Tanrı’ya giden bir yol olarak tanımlanmaktadır.

 Diriliş romanında bu bakış açısının izlerini çok açık bir şekilde görmek mümkündür. O romanda yer alan savcı karakteri adalet peşinde koşan, tavizsiz ve sert bir karakterdir. Ancak insanların acılarına ve mağduriyetlerine şahit oldukça karakterinde çok ciddi ve büyük değişimler meydana gelir. Daha sonrasında insanlar arasındaki hiyerarşiyi tamamen terk eden bu karakter, mesleğinden de istifa eder. Çünkü Tolstoy’un eserlerindeki çilecilik faktörleri, herkesi Tanrı’nın ve okurun gözünde eşit kılacak kadar önemli bir alt yapı oluşturmaktadır.  

Tolstoy Sanatı Nasıl Yorumlar?

 Eğlencelik Sanata Karşı Çıkış

  Döneminin en çok satılan yazarlarından biri olan Tolstoy, eğlencelik sanata tamamen karşıdır. Aynı zamanda mizahın ve gülmece unsurlarının yer aldığı romanları dışlayıcı bir bakış açısı vardır. Kolay okunan, hiçbir amacı ve alt metni olmayan eserler, Tolstoy’a göre sanat eseri sayılmamaktadır.

Salt güzellik imgeleri ile yazılan eserler bir yönüyle eksik olmaktadır. Sanatı sadece bir teselli ya da gün geçirmeye yönelik eğlencelik pasajlar olarak görmek, ünlü Rus yazarına göre kesinlikle yanlıştır. Sanatı yüce mesajlar iletmekte bir aracı olarak gören Tolstoy, hemen hemen tüm eserlerinde bunun ayrıntılarını okurları ile paylaşır.

  İçerik Tekrarlarına Karşı Çıkan Modern bir Bakış Açısı

 Tolstoy’un ele aldığı eserlerde klasik etkiler ön plandadır. Ancak içerik tekrarlarına da karşı çıkmış aynı konuların tekrar tekrar ele alınmasını doğru bulmamıştır. Ona göre yazar, her kitabında farklı bir konuyu farklı bakış açılarıyla ele almalıdır. Bunun için döneminde sıklıkla ele alınan yoksulluk, yalnızlık ve dağılan aile temalı kitaplara da eleştiriler getirmiştir. Ona göre yazar, sürekli yeniyi denemeli ve yeni eserler ortaya koymalıdır.

Tolstoy Sanatı Nasıl Yorumlar?

  Tolstoy’un Sanatında Milliyetçilik İzleri

  Dostoyevski ile benzerlik gösteren Tolstoy sanatı milliyetçi bir alt yapıya sahiptir. Döneminde yaygın kullanılan Fransızca kelimelerini şiddetle kınamış, eserlerinde bunlara asla yer vermemiştir. Ona göre yazar önce yerel sonra evrensel olmayı bilmelidir.

FOTO GALERİ / Tolstoy Sanatı Nasıl Yorumlar?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.