İnsan Hakları

Fransa‘nın yaşamış olduğu terör olaylarının ardından, bazı yeni kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi de Avrupa İnsan...
Siyasal partilerin kadınlara yaklaşımı Kadınların siyasi konularda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması
Kadınlar siyasal katılmaya ve oy kullanmaya erkeklerden daha az eğilim göstermektedirler. Daha çok tutucu partilere...
1982 Anayasanın 67, 68 ve 70’inci maddelerinde yerel ve maddelerinde yerel ve milletvekili seçimlerinde seçme ve...
Her bireyin ülkesinin yönetiminde, doğrudan veya seçilmiş temsilciler aracılığıyla rol almak ve ülkesinde kamu hizmeti...
İstihdam politikaları oluştururken kadınların çalışma hakkı, toplumsal sorumlulukları göz önünde bulundurulmalıdır.
Cinsiyet ayrımcılığı Toplum tarafından belli iş ve mesleklerin kadınlara uygun görülmemesi
Personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin “Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi” konulu 2004/7...
Doğum izinlerine ilişkin düzenlemeler Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alınması gereken konulardan biri de doğum...
Memurları Kanunu Personel teminine ilişkin eşitlik ilkesine uygun hareket edilmesi ve personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı...
BM İnsan hakları Komisyonunca 1948 yılında kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesine göre;
Yeni Düzenleme İle: “Kadın, kız ayrımı” biçimindeki tanım madde metninden çıkarılmıştır.
Türk Medeni Kanunu’nda; 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni Kanunu’nda kadın-erkek eşitliğini...
Kadının Statüsünün Yükseltilmesi İçin Yapılan Kanunlar Anayasa’da; 2001 yılında Anayasa’nın 41 nci maddeleri, 2004 yılında...
Modern toplumun en önemli unsurlarından biri olan kişiye yaşam becerisi kazandıran, onu hayata hazırlayan en...
Kelime anlamıyla statü toplumda bireyin hak ve görevleriyle birlikte sahip olduğu konumdur. Herhangi bir yeteneğe...
Geçen yaz balkonda otururken yolda bir kırlangıç yavrusunun çırpındığını gördüm. Başına bir şey gelmesin diye...
Afganistan bizden uzaklarda ortaçağı yaşayan, kan ve gözyaşının dinmediği bir ülke. Şiddet ve ölüm bu...
Sonraki Sayfa »